Undervisning

CELS er på nuværende tidspunkt (dvs. 2022/2023) involveret i undervisning i følgende fag:

Astrofysik og kosmologi

Dette kursus er et bredt bachelor kursus om planeter, stjerner og galakser. Vi underviser i den del om videnskabens historie, om vores solsystem og om exoplaneter.
Mere om kurset: se kursusbeskrivelsen i KU's kursuskatalog

Exoplaneter & Astrobiologi (på engelsk)

Et MSc og PhD kursus om, hvordan komplexiteten af stof har udviklet sig fra den enkleste former under Big Bang til opståelse af det intelligente liv. Kurset gennemgår, hvordan de første elementer opstod under Big Bang, hvordan bearbejdning gennem generationer af stjerner fører til gas og stov, der dannede byggestenene i de første planetsystemer, og hvordan det i sidste ende fører til mangfoldigheden af af de exoplaneter, vi ser i dag. Var det kun på et af disse systemer, hvor forudsætningerne for livs oprindelse og Evolution var til stede, eller holder de 10 milliard jordlignende exoplaneter i vores galakse med en mangfoldighed af livsformer? Vi gennemgår evolutionen af livet på jorden, udforsker chancen for liv på andre planeter og afslutter med chancen for at finde et intelligent liv andre steder i rummets verden.
Mere om kurset: se kursusbeskrivelsen i KU's kursuskatalog (på engelsk)

Komplekst Fysik (på engelsk)

Et kursus på kandidatniveau det handler om omformulering af et komplekst fænomen til en matematisk ligning eller computer algoritme.
Mere om kurset: se kursusbeskrivelsen i KU's kursuskatalog (på engelsk)

Basal Arktisk Biologi

Dette er et bachelorkursus, der introducerer til liv og livets betingelser i Arktis. Vi underviser om betingelserne for mikrobielt liv i arktisk jord og om mikroorganismer i permafrost.
Mere om kurset: se kursusbeskrivelsen i KU's kursuskatalog

Arktisk Biologi (på engelsk)

Et kursus på kandidatniveau, der giver en dyb forståelse af livet i Arktis, og hvordan arktiske økosystemer er struktureret og reagerer på miljømæssige faktorer. Vi underviser i udbredelsen af arktiske jordmikroorganismer, og hvordan disse organismer har tilpasset sig livet ved lav temperatur.
Mere om kurset: se kursusbeskrivelsen i KU's kursuskatalog