Ledige stillinger ved Center for Extraterrestrisk Liv

Center for Extraterrestrisk Liv (CELS) åbner nu en ny postdoc stilling med titlen “Synthetic spectra of exoplanet atmospheres with and without biological activity”. Ansøgnings deadline er 1. december 2023, med start 1. januar 2024 eller umiddelbart derefter. Centeret inkluderer allerede 5 PhD studerende og en 1 postdoc ansat under Novo Nordisk Synergi projektet “Effects of bacteria on atmospheres of Earth, Mars, and exoplanets”.

Den postdoc vi nu søger vil blive ansat under samme projekt og komme til at indgå i et tæt samarbejde med de andre ansatte ved centret, og med øvrige interesserede studerende og ansatte tilknyttet projektet. Det specifikke fokus område for den nye postdoc vil blive at øge vores muligheder for at beregne og forstå hvordan liv, set som en lav-entropi enhed, påvirker den kemiske uligevægt i atmosfæren (som man ser det for eksempel i CH4-O2-CO2 uligevægten i Jordens atmosfære). Det er en del af centerets overordnet mål at øge vores forståelse af, hvordan levende organismer vekselvirker med omgivelserne i stor skala under forskellige jordiske og ekstraterrestriske forhold, og hvordan man potentielt kan identificere det i spektra af exoplaneter.

Som team arbejder vi mod en øget forståelse af centerets interdisciplinære mål ved at indsamle mikroorganismer fra forskellige ekstreme omgivelser på Jorden. Gennem laboratorie eksperimenter udsætter vi derefter mikroorganismerne for en række nye ekstreme fysiske og kemiske forhold og studerer hvordan det påvirker deres metabolisme, overlevelse, og udvikling, ved at måle deres ændringer i udåndingsgasser der potentielt ville kunne påvirke en atmosfæres kemiske sammensætning. Endelig inkorporerer vi resultaterne i computermodeller af exoplanet atmosfærer for at kvantificere under hvilke forhold organismerne vil kunne efterlade observere effekter på de forventede spektra.

Centerets team er sammensat af ansatte, der kan lide at arbejde i et teamwork med en bred interesse i biologi, kemi, og fysik omring fundamentale aspekter af astrobiologien. For at skabe det stærkest mulige team, der kan drage fordel af synergien mellem de forskellige felter, søger vi en postdoc med gode programmeringsevner og en så bred som mulig baggrund indenfor de relevante felter af naturvidenskaben.

For at læse mere om stillingen, og hvordan man søger, gå til: CELS Postdoc KU Annonce