Ledige stillinger ved Center for Extraterrestrisk Liv

Center for Extraterrestrisk Liv (CELS) tilbød 4 ph.d.-stipendier og en postdoc-stilling i løbet af efteråret 2021 og en postdoc-stilling i løbet af foråret 2022 under Novo Nordisk Synergy-projektet "Effekter af bakterier på atmosfærer på Jorden, Mars og exoplaneter". Alle disse stillinger er nu besat / ved at blive besat.

Alle stipendiater, inklusive den nye postdocs, arbejder som et team i samarbejde med det involverede personale og andre stipendiater i projektet. Det globale mål med dette tværfaglige projekt er at fremme vores forståelse af, hvordan livet interagerer med miljøet i stor skala og under forskellige jord- og extraterrestriske forhold.

Vi vil gøre dette ved at tage prøver af mikroorganismer fra ekstreme steder på Jorden, og gennem laboratorieeksperimenter udsætte dem for en række fysiske og kemiske forhold. Vi måler derefter ændringer i deres overlevelsesevne, vækst og stofskifte, og analyserer de udstødningsgasser de udsender, og studerer hvordan de forskellige organismer påvirker atmosfærens sammensætning og skydannelse.

Endelig vil vi inkorporere resultaterne i modelatmosfærer af exoplaneter og kvantificere under hvilke betingelser de vil efterlade sporbare signaturer i de observerbare exoplanet-spektre.

Kandidaterne til stillingen forventes at have flair for teamwork såvel som en bred interesse inden for biologi, kemi og fysik omkring de grundlæggende aspekter af astrobiologi. For at danne et stærkt team, der drager fordel af synergien mellem de forskellige felter, søger vi ansøgere med en bred vifte af baggrunde inden for naturvidenskab.